Tilkjent seieren mot Charlottenlund

Etter at Charlottenlund ikke møtte til kamp 4. januar besluttet NHF administrativt at kampen skulle settes opp igjen på et senere tidspunkt.

Fyllingen valgte å anke denne beslutningen til Appellkomiteen. I går onsdag 29. januar mottok klubben Appellkomiteens beslutning.

Appellkomiteen tar Fyllingens anke til følge og tilkjenner klubben seier i 1. divisjonsoppgjøret mot Charlottenlund. Avgjørelsen er endelig.

Styreleder Lars Tennebekk (bildet) er naturlig nok fornøyd med beslutningen.