GENERELLE FØRINGER

Smittevernets «gylne treenighet»

 1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid – gjelder alle
 2. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp
 3. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten

Alle skal følge 1-meters regelen til enhver tid med unntak av spillere i oppvarming og trenings-/kampaktivitet

Hovedpunkter for å gjennomføre kamper og arrangement:

 • Maks 50/200 deltakere på arrangementet
 • Gode rutiner for renhold
 • Registrering av alle personer som inngår i arrangementet Generelle punkt
 • Deltagere: Spillere og publikum
 • Funksjonærer: Alle andre som er nødvendig for å gjennomføre arrangementet
 • Husk at alle funksjonærer skal registreres på eget skjema – fullt navn og telefonnummer
 • Styret i Fyllingen Håndball har besluttet at det ikke skal være publikum på kamper/arrangementer inntil videre
 • Vi tilbyr ikke garderobe til noen av lagene.
 • Kiosk skal være stengt.
 • Lagene plikter selv å registrere lister over samtlige utøvere og støtteapparat som er med til den aktuelle kampen. Elektronisk kamprapport er tilstrekkelig
 • Liste over funksjonærer legges i egen mappe i vaktrommet Banen
 • 1-metersregelen skal overholdes på innbytterbenken.
 • Spillere, lagledere og dommerne skal ikke håndhilse med hverandre.
 • I sekretariat må en sitte med minimum 1 meters avstand.
 • Ved behov for at funksjonær eller andre skal inn på banen for å tørke væske, skal spillere og dommere overholde 1-metersregelen.
 • Det vil ikke være sidebytte i kamper i 16-årsklassen og yngre.
 • Renhold av benker skal gjennomføres av arrangør når nytt lag skal benytte innbytterbenken.

Lagenes og spillernes ansvar

Alle trenere, lagledere og utøvere har eget ansvar for å sette seg inn i og påse at man forholder seg til gjeldende smittevernregler for arrangementet. Trenere og lagledere har ansvar for sine grupper.

 • Lagene plikter å registrere lister over samtlige utøvere og støtteapparat som er med til den aktuelle kampen. Elektronisk kamprapport er tilstrekkelig.
 • Lagleder har ansvar for at 1-metersregelen blir opprettholdt på egen innbytterbenk.
 • Lagleder skal holde 1 meters avstand til spillerne også under time-out.
 • Lagledere og dommere som signerer kamprapporten skal desinfisere hender før og etter bruk av pc/nettbrett.
 • Vær kreativ når det gjelder oppvarming til kamper.
 • Lagene skal ha med egen håndsprit eller liknende Vaktenes ansvar
 • Tilsynsvakt er arrangøransvarlig/smittevernansvarlig for kampen/arrangementet. For kamper i treningstid er en av funksjonærene smittevernansvarlig
 • Alle funksjonærer må lese og forstå denne instruksen
 • Sørge for registrering og innsamling av kontaktinfo for deltagere, støtteapparat og funksjonærer
 • Sikre at maksgrense på deltagere ( kun spillere) overholder maksgrense på 50/200
 • Lose utøvere inn og ut av banene før kamp og etter kamp
 • Sørge for renhold av innbytterbenk, sekretariatbord samt at andre kontaktflater og utstyr rengjøres etter kamper Nødvendig smittevernutstyr som skal være til stede:
 • Håndsprit eller andre egnede rengjøringsmidler.
 • Tørkepapir.
 • Engangsmopper til å tørke væske på banen ved behov.
 • Egnet sted til å kaste avfall

Toaletter skal ha forsterket renhold og kontaktflater skal rengjøres hyppig.

Alle spillere, støtteapparat og sekretariat må forlate hallen før nye lag med støtteapparat og sekretariat kan komme inn

Arrangørklubb skal ha tilgjengelig informasjon til deltakere om gjeldende retningslinjer for hallen og arrangementet.

Alle lag stiller opp utendørs og blir hentet enkeltvis av smittevernvakter

GJENNOMFØRING AV KAMPER PÅ BANE 1

 • Sekretariat og innbytterbenker blir på venstre side (tribunesiden)
 • Det settes ut håndsprit i sekretariatet
 • Det er 2 smittevernvakter på bane 1, den ene er inne i hallen og den andre skal ha kontroll på inngangen til hallen
 • Det skal merkes opp for innbytterbenker på nederste rad av tribunen. Merking må sikre 1 meters avstand mellom alle på sidelinjen
 • Bag’er settes høyere opp på tribunen
 • Toalett i gangen merkes med hjemmelag og bortelag og skal kun brukes av spillere på bane 1. Funkjonærer benytter HC toalettet
 • Sett deg inn i hvem som skal spille på aktuell bane: https://www.handball.no/system/arrangordagbok/
 • Begge lag ledes inn gjennom hovedinngangen og inn på bane 1 – ett lag om gangen – husk at det i denne fasen skal være 1 meters avstand mellom alle
 • Hjemmelag stiller opp nærmest inngangen, bortelag lengst inn på banen
 • Dommere på bane 1 tildeles dommergarderobe 1. Sjekk at det er låst inn til dusjen
 • Lagene beholder samme side gjennom hele kampen
 • I pausen skal lagene være inne i hallen – tribune skal helst ikke benyttes, siden den da må vaskes etterpå
 • Etter kampslutt føres lagene til utgangen – ett lag om gangen
 • Rengjør innbytterbenk, sekretariatbord, toaletter samt andre kontaktflater og utstyr
 • Når rengjøring er ferdig, hentes de 2 nye lagene
 • Husk rengjøring av de samme flatene etter siste kamp

GJENNOMFØRING AV KAMPER PÅ BANE 2

 • Sekretariat og innbytterbenker blir på venstre side som normalt
 • Det settes ut håndsprit i sekretariatet
 • Det er 2 smittevernvakter på bane 2, den ene er inne i hallen og den andre sitte mellom bane 1 og 2 for å sikre at ingen går mellom banene
 • Det settes opp stoler som innbytterbenker – husk at det skal være 1 meters avstand mellom alle på sidelinjen
 • Bag’er settes på høyre side
 • Lagene på bane 2 benytter toalettene i garderobene E (merkes med bortelag) og F (merkes med hjemmelag)
 • Sikre at det er fysisk sperring inn til dusjene
 • Sett deg inn i hvem som skal spille på aktuell bane: https://www.handball.no/system/arrangordagbok/
 • Begge lag ledes inn gjennom hovedinngangen – ett lag om gangen – husk at det i denne fasen skal være 1 meters avstand mellom alle
 • Hjemmelag føres inn i gangen mot klasserommet og går gjennom garderobe F (NB Det er kun toalettene som skal benyttes garderobene)
 • Bortelag føres inn i gangen mot klasserommet og går gjennom garderobe E (NB Det er kun toalettene som skal benyttes garderobene)
 • Hjemmelag stiller opp nærmest garderobene, bortelag lengst inn på banen
 • Dommere på bane 2 tildeles dommergarderobe 2. Sjekk at det er låst inn til dusjen
 • Lagene beholder samme side gjennom hele kampen
 • I pausen skal lagene være inne i hallen
 • Etter kampslutt føres lagene samme vei ut igjen gjennom aktuell garderobe til utgangen – ett lag om gangen
 • Rengjør innbytterbenk, sekretariatbord, toaletter samt andre

kontaktflater og utstyr

 • Når rengjøring er ferdig, hentes de 2 nye lagene
 • Husk rengjøring av de samme flatene etter siste kamp