Innkalling til Generalforsamling Fyllingen Håndball

Det kalles herved inn til Generalforsamling Mandag 14.juni 2021

Tid: kl 18:00

Sted:Framohallen

Dagsorden:

  1. Konstituering

1.1 Godkjenning av innkalling

1.2 Antall fremmøtte

1.3 Valg av møteleder

1.4 Valg av referent/protokollfører

1.5 Valg av protokollunderskrivere (2 stk)

1.6 Valg av tellekorps (bare om nødvendig)

1.7 Godkjenning av dagsorden

2. Årsmelding

3. Behandling og godkjenningav årsregnskap 2020

4. Budsjett

5. Innkomne saker

6. Valg

6.1 Valg av styret

6.2 Valg av kontrollkomite

6.3 Valg av valgkomite

Innkomne saker må være mottatt senest 11.juni 2021 til post@fyllingenhandball.no

Vennlig hilsen Styret