GENERELLE FØRINGER

Smittevernets «gylne treenighet»

  1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid – gjelder alle
  2. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp
  3. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten

Alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid – med unntak av spillere i oppvarming og
trenings-/kampaktivitet. Kan du ikke oppfylle 1-meters regelen, skal du bruke munnbind.
Hovedpunkter for å gjennomføre kamper og arrangement:
• Det er godkjent for publikum, 200 inklusiv spillere og trenere.
• Gode rutiner for renhold
• Registrering med QR kode av alle personer som skal være i hallen.


Generelle punkt
• Deltagere: Spillere og trenere
• Funksjonærer: Alle andre som er nødvendig for å gjennomføre arrangementet
• Husk at alle funksjonærer skal registreres på eget skjema – fullt navn og telefonnummer.
• Vi tilbyr garderobe spillere født 2013 eller tidlugeretil noen av lagene.
• Kiosk vil være åpen.
• Lagene plikter selv å registrere seg. Elektronisk kamprapport er tilstrekkelig.
• Liste over funksjonærer legges i egen mappe i vaktrommet.


Banen
• 1-metersregelen skal overholdes på innbytterbenken.
• Spillere, lagledere og dommerne skal ikke håndhilse med hverandre.
• I sekretariat må en sitte med minimum 1 meters avstand.
• Ved behov for at funksjonær eller andre skal inn på banen for å tørke væske, skal spillere og
dommere overholde 1-metersregelen.
• Renhold av benker skal gjennomføres av arrangør når nytt lag skal benytte innbytterbenken.

Lagenes og spillernes ansvar
Alle trenere, lagledere og utøvere har eget ansvar for å sette seg inn i og påse at man forholder seg til
gjeldende smittevernregler for arrangementet. Trenere og lagledere har ansvar for sine grupper.
• Lagene plikter å registrere lister over samtlige utøvere og støtteapparat som er med til den
aktuelle kampen. Elektronisk kamprapport er tilstrekkelig.
• Lagleder har ansvar for at 1-metersregelen blir opprettholdt på egen innbytterbenk.
• Lagleder skal holde 1 meters avstand til spillerne også under time-out.
• Lagledere og dommere som signerer kamprapporten skal desinfisere hender før og etter
bruk av pc/nettbrett.
• Vær kreativ når det gjelder oppvarming til kamper.
• Lagene skal ha med egen håndsprit eller liknende

Vaktenes ansvar
• Tilsynsvakt er arrangøransvarlig/smittevernansvarlig for kampen/arrangementet. For kamper
i treningstid er en av funksjonærene smittevernansvarlig
• Alle funksjonærer må lese og forstå denne instruksen
• Sørge for registrering.
• Lose utøvere inn og ut av banene før kamp og etter kamp
• Sørge for renhold av innbytterbenk, sekretariatbord samt at andre kontaktflater og utstyr
rengjøres etter kamper

Nødvendig smittevernutstyr som skal være til stede:
• Håndsprit eller andre egnede rengjøringsmidler.
• Tørkepapir.
• Engangsmopper til å tørke væske på banen ved behov.
• Egnet sted til å kaste avfall

Toaletter skal ha forsterket renhold og kontaktflater skal rengjøres hyppig. Toalettene er merket med
Bortelag og hjemmelag.
Alle spillere, støtteapparat og sekretariat må forlate hallen før nye lag med støtteapparat og
sekretariat kan komme inn
Arrangørklubb skal ha tilgjengelig informasjon til deltakere om gjeldende retningslinjer for hallen og
arrangementet.
Alle lag stiller opp utendørs og blir hentet lagvis inn av smittevernvakt.

Håper alle får en fin opplevelse i Framohallen.